Links and References

www.spaceageplastic.com - Space Age Plastic Industries

www.mahalaxmipackers.in - Maha Laxmi Packers And Stationers

www.scoyapharmatech.in - Scoya Pharmatech

www.dupont.com - Dupont Corp. synthetic raw materials, USA

www.nampak.com - Nampak - South Africa

www.ulmapackaging.com - ULMA Packaging Ltda

www.egemambalaj.com.tr - Egem Ambalaj, Cigarette Packaging

www.vogel-noot.com - Silgan Metal Packaging Enem, Algeria

www.chun-hing.com - Chun Hing Plastic Packaging Mfy. Ltd, China

www.thaipet.co.th - THAI PET INDUSTRIAL COMPANY

www.berlina.co.id - PT Berlina Lamipak, Indonesia

www.napcogroup.com - Napco Packaging

www.lukoil.com - Lukoil Synthetics, Russia

www.bansgroup.in - Bans Aerosol Pvt. Ltd. - Bans Group

www.Mondi.com - Paper supplier, with merchants all over Europe

www.kartonsan.com.tr - Top packaging cardboard supplier

www.totrepackaging.com - Totre Packaging Plastics

www.polinas.com.tr/nuroll/ - Supplier of plastic materials

www.mm-karton.com - Cardboard supplier, Austria and Germany

www.igepagroup.com - Custom papers and speciality materials

www.ishida.com - Ishida, Japan - Weighing and Packaging Inspection

www.hanoiplasticbag.com - Hanoi Plastic - Vietnam

www.jeluplast.com - JELU-WERK Germany

www.nefab.com - NefabPackaging Solutions

www.vippackaging.com.au - VIP Packaging, Australia

www.wirenettingproduct.com - Ashok Hardware

www.exxonmobilchemical.com - EXXON Mobil Polymers, USA

www.eurofilm.gr - Eurofilm Packaging Film and Granules

www.portucelsoporcel.com - Offset papers

www.smurfitkappa.com - Solid board

www.upm-kymmene.com - Packaging Papers, Finland

www.sidaplax.com - Granules and Plastic films

Opakowania informacji branżowych

Ogólne informacje na temat naszych firm partnerskich, które kupujemy opakowania od i dla nich produkują również.

Opakowanie jest technologia zamykania i zabezpieczania produktów do dystrybucji, magazynowania, sprzedaży i użytkowania. Opakowanie odnosi się także do procesu projektowania, oceny i produkcji opakowań. Opakowanie może być opisana jako skoordynowany system przygotowanie towarów do transportu, magazynowania, logistyki, sprzedaży i zastosowania. Opakowanie zawiera, chroni, przechowuje, przewozi, informuje, i sprzedaje. W wielu krajach jest on w pełni zintegrowany z rządu, biznesu, instytucjonalnych, przemysłowych i użytku osobistego.            Oznakowania opakowań jest często związane z produkcją pakietu i jest zdefiniowany jako każdy pisemnej, elektronicznej lub graficznej komunikacji na opakowaniu lub na oddzielnej, lecz związanej etykiecie. Po lewej stronie można znaleźć firmy z którymi współpracujemy na opakowania z papieru, kartonu, tektury falistej, folii z tworzyw sztucznych, metalu, drewna i materiałów szklanych i mieszanki tych materiałów. Stale poszukujemy nowych partnerów, które mogą wytwarzać zamówienia na nas, jak mamy dobry kontakt z firmami w Europie, które możemy zaoferować opakowania.