Links and References

www.spaceageplastic.com - Space Age Plastic Industries

www.mahalaxmipackers.in - Maha Laxmi Packers And Stationers

www.scoyapharmatech.in - Scoya Pharmatech

www.dupont.com - Dupont Corp. synthetic raw materials, USA

www.nampak.com - Nampak - South Africa

www.ulmapackaging.com - ULMA Packaging Ltda

www.egemambalaj.com.tr - Egem Ambalaj, Cigarette Packaging

www.vogel-noot.com - Silgan Metal Packaging Enem, Algeria

www.chun-hing.com - Chun Hing Plastic Packaging Mfy. Ltd, China

www.thaipet.co.th - THAI PET INDUSTRIAL COMPANY

www.berlina.co.id - PT Berlina Lamipak, Indonesia

www.napcogroup.com - Napco Packaging

www.lukoil.com - Lukoil Synthetics, Russia

www.bansgroup.in - Bans Aerosol Pvt. Ltd. - Bans Group

www.Mondi.com - Paper supplier, with merchants all over Europe

www.kartonsan.com.tr - Top packaging cardboard supplier

www.totrepackaging.com - Totre Packaging Plastics

www.polinas.com.tr/nuroll/ - Supplier of plastic materials

www.mm-karton.com - Cardboard supplier, Austria and Germany

www.igepagroup.com - Custom papers and speciality materials

www.ishida.com - Ishida, Japan - Weighing and Packaging Inspection

www.hanoiplasticbag.com - Hanoi Plastic - Vietnam

www.jeluplast.com - JELU-WERK Germany

www.nefab.com - NefabPackaging Solutions

www.vippackaging.com.au - VIP Packaging, Australia

www.wirenettingproduct.com - Ashok Hardware

www.exxonmobilchemical.com - EXXON Mobil Polymers, USA

www.eurofilm.gr - Eurofilm Packaging Film and Granules

www.portucelsoporcel.com - Offset papers

www.smurfitkappa.com - Solid board

www.upm-kymmene.com - Packaging Papers, Finland

www.sidaplax.com - Granules and Plastic films

Packaging Industry Information

Allmän information om våra partnerföretag som vi köper förpackningar från och producerar även för dem.

Förpackningar är tekniken för att innesluta eller skydda produkter för distribution, lagring, försäljning och användning. Förpackningar hänvisar också till processen för utformning, utvärdering och produktion av förpackningar. Förpackningar kan beskrivas som ett samordnat system för att förbereda gods för transport, lager, logistik, försäljning och slutanvändning. Förpackningar innehåller, skyddar, bevarar, transporterar, informerar och säljer. I många länder är det helt integrerat i regeringen, företag, institutioner, industri och personligt bruk.            Paket märkning förknippas ofta med paketet produktion och definieras som all skriven, elektroniskt eller grafisk kommunikation på förpackningen eller på en separat men tillhörande etikett. Till vänster hittar du de företag vi samarbetar med för förpackningar av papper, kartong, wellpapp, plastfilmer, metall, trä och glasmaterial och blandningar av dessa material. Vi ser ständigt efter nya partners som kan producera order för oss eftersom vi har bra kontakt med företag i Europa som vi kan erbjuda förpackningar.