Работа във фирмата

Тъй като разбираме че човешкият потенциал е главното конкурентно предимство на една фирма в днешните пазарни условия, постоянно се стремим да привличаме най-добрите хора в нашата сфера. Затова търсим хора с необходимия търговски и технически опит които да се включат във фирмата и да допринесат за развитието на нови продукти, пазари и привличането на нови клиенти. Поради тази причина, търсим да назначим:

- Търговски представители за опаковки с познание в сектора и контакти

- Оператори на машини за опаковъчната индустрия

- Дизайнери и печатари запознати с спецификата на опаковъчният сектор

В замяна предлагаме работа в добро възнаграждение в перспективен сектор, в стабилна компания и цивилизована и изграждаща работна среда.


Като допълнение предлагаме стажове за млади хора по програми на европейският съюз.