Проектиране, Структурен и Графичен Дизайн на Опаковки

Преди производството на опаковката да започне, трябва да бъде проектирана нейната структура и външен вид. Като услуга можем да предложим цялостно изработване на концепция, проектиране и изработка на графичен външен дизайн на опаковки от всякакъв тип - хартиени, картонени, метални, дървени и пластмасови. Също така сме в състояние да предложим варианти за намаляване и оптимизиране на производствените разходи, с цел да се постигне оптимална цена.

За подготовката на щанц формата използване високо специализирани компютърни програми като Корел и Адоб, където можем да проектираме с точност до 1 десета от милиметър. Също така изработваме графичен дизайн и оформление, като можем да подготвим няколко варианта на графичното оформление от които вие да изберете един и да се доработи по него каквото е нужно за да придобие опаковката завършения си вид.