• Проектиране, Структурен И Графичен Дизайн На Опаковки

    Преди производството на опаковката да започне, трябва да бъде проектирана нейната структура и външен вид. Като услуга можем да предложим цялостно изработване на концепция, проектиране и изработка на графичен външен дизайн на опаковки от всякакъв тип - хартиени, картонени, метални, дървени и пластмасови. Също така сме в състояние да предложим варианти за намаляване и оптимизиране на производствените разходи, с цел да се постигне оптимална цена.

  • 3-Измерно Проектиране И Подготовка На Мостри

    След като са уточнени нуждите на които трябва да отговаря опаковката и нейните технически и графични характеристики, може да се пристъпи към изработка на мостри, които ще показват реалистичен модел на опаковката. За опаковки за които мострите са прекалено скъпи за изработка или са невъзможни, можем да предложим 3 измерно моделиране и онагледяване на опаковката в специална КАД-програма за 3 измерно проектиране на опаковки.

  • Складиране, Доставка и Разнос на Опаковки

    Често се налага поради оптимизиране на разходите да се увеличат тиражите за изработка и последващото складиране на част от опаковките, с цел да бъдат доставяни на части. По този начин, можем да увеличим тиража за производство, намалявайки цената на бройка по този начин, и да складираме част от произведените опаковки в наш склад. Доставката можем да предложим до всяка точка на България и региона на югоизточна Европа, като разбира се е нужно да се направи калкулация на цената на транспорт за всяка доставка и оптималното количество за доставка.