3 измерно проектиране и подготовка на мостри

След като са уточнени нуждите на които трябва да отговаря опаковката и нейните технически и графични характеристики, може да се пристъпи към изработка на мостри, които ще показват реалистичен модел на опаковката. За опаковки за които мострите са прекалено скъпи за изработка или са невъзможни, можем да предложим 3 измерно моделиране и онагледяване на опаковката в специална КАД-програма за 3 измерно проектиране на опаковки.

Чрез изработката на 3 измерен компютърен модел и реална мостра на опаковката не само, че можем да избегнем последващи грешки при тяхното производство, но също така можем да предложим на клиента си няколко възможности за избор според неговите предпочитания и търсени характеристики на опаковане. Често, са потенциални поръчки изработваме до 5 мостри според предоставено изделие за опаковане и цветово оформление от предишни поръчки. Също така, с цел оптимизиране на тиражите, можем да предоставим програми за изчисление на разсгъвка на кутии и разходи по печат и обработка, които също могат да послужат за онагледяване на опаковките на вашия компютър.

за това можем с гордост да кажем, че предлагаме цялата гама от опаковки и услуги по тях, като моделиране, проектиране и оформление на опаковки и магазинни дисплеи и стендове за тях.