Връзки с инвеститори

Тъй като предлагаме ниски цени, нашата основна цел е растеж и разширяване на асортимента от произвеждани опаковки с цел пълното задоволяване изискванията на клиента за цена и качество. По тази причина, интересите на инвеститорите за висок марж за оставени за заден план, с което целим да развием бизнеса с опаковки на ново ниво, в синхрон с изискванията и очакванията на клиента на първо място, преди интересите на инвеститорите, собствениците и банкови финансови институции.


Също така, е добре да отбележим, че в България и региона на югоизточна Европа сме се кооперирали с местни за производство и доставка на опаковки и консумативи за тях. В компанията собственост имат:

- частни инвеститори и управителите на фирмата, като това е главният дял от собствеността

- институционални инвеститори като банки и лизингови дружества, благодарение на които разполагаме с производствени ресурси


Тъй като сме в сектора на опаковките от дълго, можем да предоставим финансова информация и баланси за последните около 25 години на потенциални инвеститори във фирмата.